Read manga Chuyển Sinh - List manga online genre Chuyển Sinh

SIÊU PHẨM CỰC HAY

Chuyển Sinh

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT

LIVE (Cập nhật: 2023-04-01 06:59)
Đọc truyện Ta Muốn An Tĩnh, Hệ Thống Lại Bắt Ta Tìm Chết Online cực nhanh

Ta Muốn An Tĩnh, Hệ Thống Lại Bắt Ta Tìm Chết

Đang cập nhật

Chapter 59 8 hours ago

Chapter 58 13 hours ago

Chapter 57 20 hours ago

Đọc truyện Thực Ra Tôi Mới Là Thật Online cực nhanh

Thực Ra Tôi Mới Là Thật

Đang cập nhật

Chapter 94.2 8 hours ago

Chapter 94.1 8 hours ago

Chapter 93.2 2023-03-17

Đọc truyện Em Phải Chịu Trách Nhiệm Với Ta Online cực nhanh

Em Phải Chịu Trách Nhiệm Với Ta

Đang cập nhật

Chapter 23 8 hours ago

Chapter 22 2023-03-23

Chapter 21 2023-03-23

Đọc truyện Tôi đã diễn tròn vai một đứa con gái nuôi Online cực nhanh

Tôi đã diễn tròn vai một đứa con gái nuôi

Đang cập nhật

Chapter 24 8 hours ago

Chapter 23 2023-03-23

Chapter 22 2023-03-16

Đọc truyện Nàng hậu của tro tàn Online cực nhanh

Nàng hậu của tro tàn

Đang cập nhật

Chapter 13 8 hours ago

Chapter 12 2023-03-28

Chapter 11 2023-03-26

Đọc truyện Huyết Nghiệp Kị Sĩ Chuyển Sinh Online cực nhanh

Huyết Nghiệp Kị Sĩ Chuyển Sinh

Đang cập nhật

Chapter 52 10 hours ago

Chapter 51 2023-03-26

Chapter 50 2023-03-21

Đọc truyện Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta Online cực nhanh

Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta

Đang cập nhật

Chapter 51 10 hours ago

Chapter 50 2023-03-19

Chapter 49 2023-03-05

Đọc truyện Khởi Bẩm Bệ Hạ ,yêu Hậu Lại Tới Gây Họa Rồi Online cực nhanh

Khởi Bẩm Bệ Hạ ,yêu Hậu Lại Tới Gây Họa Rồi

Đang cập nhật

Chapter 7 11 hours ago

Chapter 6 11 hours ago

Chapter 5 11 hours ago

Đọc truyện Không Biết Bệ Hạ Là Một Tiểu Cô Nương Online cực nhanh

Không Biết Bệ Hạ Là Một Tiểu Cô Nương

Đang cập nhật

Chapter 8 11 hours ago

Chapter 7 11 hours ago

Chapter 6 11 hours ago

Đọc truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân Online cực nhanh

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đang cập nhật

Chapter 141 14 hours ago

Chapter 140 2023-03-27

Chapter 139 2023-03-23

Đọc truyện Sự Trở Lại Của Đệ Nhất Tông Sư Online cực nhanh

Sự Trở Lại Của Đệ Nhất Tông Sư

Đang cập nhật

Chapter 61 17 hours ago

Chapter 60 2023-03-28

Chapter 59 2023-03-21

Đọc truyện Đứa Trẻ Bảo Hộ Bóng Đêm Online cực nhanh

Đứa Trẻ Bảo Hộ Bóng Đêm

Đang cập nhật

Chapter 20 18 hours ago

Chapter 19 2023-03-28

Chapter 18 2023-03-26

Đọc truyện Kiếm Đế Vi Tế Online cực nhanh

Kiếm Đế Vi Tế

Hoaroimuaha

Chapter 21 20 hours ago

Chapter 20 2 days ago

Chapter 19 2 days ago

Đọc truyện Hồi Quy Vô Giá Trị Online cực nhanh

Hồi Quy Vô Giá Trị

Đang cập nhật

Chapter 62 20 hours ago

Chapter 61 2023-03-28

Chapter 60 2023-03-09

Đọc truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Tế Online cực nhanh

Vạn Cổ Đệ Nhất Tế

Đang cập nhật

Chapter 292 21 hours ago

Chapter 291 2023-03-24

Chapter 290 2023-03-17

Đọc truyện 3 Kiếp Xui Xẻo, Kiếp Này Cùng Ta Thần Kinh Online cực nhanh

3 Kiếp Xui Xẻo, Kiếp Này Cùng Ta Thần Kinh

Đang cập nhật

Chapter 10 22 hours ago

Chapter 9 1 day ago

Chapter 8 1 day ago

Đọc truyện Tất Cả Chỉ Là Sai Lầm Online cực nhanh

Tất Cả Chỉ Là Sai Lầm

Đang cập nhật

Chapter 87 23 hours ago

Chapter 86 1 day ago

Chapter 85 2023-03-27

Đọc truyện Ta Có Một Sơn Trại Online cực nhanh

Ta Có Một Sơn Trại

Đang cập nhật

Chapter 558 1 day ago

Chapter 557 1 day ago

Chapter 556 2 days ago

Đọc truyện Tuyệt Thế Võ Thần Online cực nhanh

Tuyệt Thế Võ Thần

Tịnh Vô Ngân

Chapter 599 1 day ago

Chapter 598 2023-03-26

Chapter 597 2023-03-25

Đọc truyện Tiên Tôn Lạc Vô Cực Online cực nhanh

Tiên Tôn Lạc Vô Cực

Đang cập nhật

Chapter 204 1 day ago

Chapter 203 2023-03-24

Chapter 202 2023-03-18

Đọc truyện Thiên Hạ Đệ Nhất Lữ Bố Online cực nhanh

Thiên Hạ Đệ Nhất Lữ Bố

Đang cập nhật

Chapter 42 1 day ago

Chapter 41 2023-03-23

Chapter 40 2023-03-13

Đọc truyện Đêm Nay Ác Nữ Giáng Lâm Online cực nhanh

Đêm Nay Ác Nữ Giáng Lâm

Đang cập nhật

Chapter 92 1 day ago

Chapter 91 1 day ago

Chapter 90 1 day ago

Đọc truyện Bệnh Kiều Công Chúa Muốn Hắc Hóa Online cực nhanh

Bệnh Kiều Công Chúa Muốn Hắc Hóa

Đang cập nhật

Chapter 21 1 day ago

Chapter 20 1 day ago

Chapter 19 1 day ago